Inici / El programa

El programa

Què és INVULNERABLES?

INVULNERABLES és una iniciativa que aposta per la infància. El programa treballa perquè els infants i les famílies més desfavorides tinguin les mateixes oportunitats que els altres, accés a una vida digna i possibilitats d’èxit personal i social, independentment de la situació i de l’origen.

L’objectiu de la iniciativa és contribuir a trencar el cercle de la pobresa que es transmet de generació en generació mitjançant una eina fonamental: l’educació.

A través d’un pla de treball amb la família i de la identificació de les necessitats i potencialitats que tenen, es busca donar les eines i recursos necessaris perquè es pugui dur a terme un procés de canvi amb èxit. Donem resposta a necessitats concretes, busquem oportunitats de transformació al territori i ajudem les famílies a ser protagonistes del seu canvi i progrés, facilitant que nens i adults siguin conscients de les capacitats que tenen i s’esforcin a aconseguir l’autonomia desitjada.

El programa s’adreça a famílies que tenen fills d’edats compreses entre els 0 i els 18 anys i que es troben en risc o en situació d’exclusió social. Les famílies accedeixen al programa derivades per taules de treball territorials en què participen els Serveis Socials, la xarxa sanitària i educativa, el programa CaixaProinfància i altres agents vinculats a la infància i les famílies dels territoris on es desenvolupa.

La importància de la col·laboració publicoprivada

La clau diferencial del programa INVULNERABLES és la creació de xarxes i la suma d’esforços, recursos i sinergies, a cada territori mitjançant la implicació dels diversos agents i sectors de la societat: des de les empreses i les entitats socials fins a les administracions o els particulars.

Aquesta aliança entre administracions i altres actors, juntament amb un model d’atenció basat en la qualitat de l’atenció i el treball en xarxa, constitueixen un bastió inigualable en la lluita per igualar les oportunitats de tots els nens i nenes.

Els orígens del programa

Entre els anys 2014 i 2015, els indicadors de pobresa a Catalunya assenyalaven que el 19 % de la població es trobava en situació de pobresa o en risc d’exclusió social, xifra que es disparava fins a un 29,9 % en les llars amb menors. Analitzant aquest indicador, s’observava que les llars amb nens eren fins a quatre vegades més pobres que les llars sense fills i que el 45,6 % de les famílies monoparentals es trobaven en risc d’exclusió social.

La situació de vulnerabilitat i pobresa que patien i que continuen patint moltes famílies, causada per una crisi econòmica i de valors, ens va obligar a replantejar la manera de funcionar com a societat i a posar en marxa un programa que vol garantir que les famílies i els infants en risc d’exclusió social puguin viure amb dignitat.

Veient aquestes xifres tan alarmants, sor Lucía Caram, emprenedora i lluitadora, va proposar al Govern de la Generalitat posar en marxa un programa per treballar per la igualtat d’oportunitats de tots els infants i joves del país que es troben en situació de pobresa o en risc d’exclusió social.

La Fundació ”la Caixa”, en conèixer la proposta de sor Lucía Caram, es va voler sumar a la idea assumint el compromís del programa i garantint-ne el creixement arreu del país.

La Fundació del Barça i la Fundació del Convent de Santa Clara també es van voler sumar a la iniciativa mitjançant una aliança de col·laboració.

Així va néixer INVULNERABLES, un programa que proposa crear xarxes, sinergies i complicitats en què puguem ser capaços de posar la persona al centre, amb l’objectiu comú d’ajudar-la a millorar.

La Fundació ”la Caixa”, coincidint amb l’inici del programa INVULNERABLES, va construir la Casa de la Infància anomenada Espai Francesc d’Assís a l’edifici del Convent de Santa Clara de Manresa, des d’on es treballa per fer créixer INVULNERABLES i, a més, es duu a terme una acció directa amb les famílies i els infants del territori.

Un programa basat en aliances

 Fundació ”la Caixa”

N’és l’entitat impulsora. Aporta la metodologia de dos dels seus programes socials principals: CaixaProinfància i Incorpora, i l’aportació dels seus equips interdisciplinaris.

CaixaProinfància és un programa adreçat a nens i nenes d’entre 0 i 18 anys en risc d’exclusió social que impulsa aliances amb les administracions i els agents territorials, focalitzades en l’educació, per optimitzar els esforços i recursos dels territoris i promoure que les famílies siguin protagonistes dels processos de transformació i millora.

Incorpora és un programa d’intermediació laboral que facilita l’accés a una feina a col·lectius en situació de vulnerabilitat, amb el suport d’empreses, entitats socials i professionals de l’àmbit de la inserció.


Fundació del Barça

Hi aporta FutbolNet, el seu programa estrella, basat en el treball dels valors del club: respecte, humilitat, esforç i treball en equip a través de la pràctica esportiva.
FutbolNet és un mètode innovador que reeduca a través de l’esport i permet treballar amb grups de joves aspectes com la convivència, la discriminació, el respecte, etc.
Té un format doble: campus durant els mesos d’estiu i format extraescolar durant el període escolar.

La Confederació de Penyes del FC Barcelona promou la difusió del programa arreu del territori mitjançant l’organització de conferències sobre la realitat de la infància més vulnerable i, concretament, del programa INVULNERABLES.

Fundació del Convent de Santa Clara

La Fundació del Convent de Santa Clara, de la qual sor Lucía Caram és la directora, ajuda el programa a canalitzar i teixir complicitats als territoris, juntament amb les administracions i el teixit empresarial i associatiu local, amb la finalitat d’aconseguir implementar-hi el programa i obtenir nous recursos per tirar-lo endavant.

Generalitat de Catalunya

El Govern de la Generalitat, i concretament el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, assumeix la important tasca d’agilitzar el traspàs d’informació de les famílies des de Serveis Socials fins a l’entitat coordinadora de cada ciutat en què funcioni el projecte.

La xarxa

INVULNERABLES es posa en marxa a Manresa com a ciutat pilot al gener del 2016 i es comença a treballar amb cinquanta famílies amb l’objectiu de créixer a mesura que la xarxa de col·laboradors permeti aconseguir nous recursos.

Juntament amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, a partir dels indicadors de pobresa i l’impacte en la infància, es trien set territoris més per treballar amb el mateix plantejament i implementar-hi el programa. Aquests territoris són Figueres, Salt, Lloret de Mar, El Vendrell, Tortosa, Lleida i Manlleu.

Més tard, s’hi sumen també Banyoles i Ripoll-Sant Joan de les Abadesses.

Així doncs, avui el programa té presència en onze municipis de Catalunya.

La vocació del programa és anar creixent, segons aquests indicadors de pobresa, no tan sols a Catalunya sinó també a escala estatal.

INVULNERABLES Banyoles

INVULNERABLES Banyoles
Entitat coordinadora

Fundació Heka

Carrer del 8 de Març, 10
Banyoles, Pla de l’Estany

sporras@fundacioheka.org

INVULNERABLES Banyoles

La Fundació Heka neix i vol ser l’herència de la naturalesa activa de l’empresa Orió Eduserveis, revestida amb un nou format de corporació sense ànim de lucre, que treballa en el vessant de l’aplicació de serveis i projectes socioeducatius per millorar situacions de col·lectius en risc d’exclusió o en exclusió social.
La fundació està formada per diferents professionals que segueixen uns principis i objectius socials centrats, principalment, en la millora de l’entorn que l’acull: la comarca del Pla de l’Estany.

INVULNERABLES Figueres

INVULNERABLES Figueres
Entitat coordinadora

Fundació Privada Escola Sant Vicenç de Paül – Projecte Ksameu
Plaça Sant Vicenç de Paül, 3
17600 Figueres, Alt Empordà
Telf. 650542545
caixaproinfanciafigueres@ksameu.cat

 

INVULNERABLES Figueres

El Projecte Socioeducatiu Ksameu és l’entitat coordinadora del programa Invulnerables a la ciutat de Figueres des de l’octubre del 2016. Des del mes d’octubre del 2018, la xifra d’atenció és de 50 famílies. Els plans de treball són integrals: es fa una mirada global a cada família i s’actua segons les necessitats particulars que tingui. Un objectiu molt actual del programa i pel qual l’entitat treballa dia rere dia amb moltes ganes és aconseguir la complicitat i la participació de tota la comunitat: empreses, particulars, entitats del tercer sector, etc.

Els col·laboradors

INVULNERABLES Manlleu

INVULNERABLES Manlleu
Entitat coordinadora

Fundació Projecte i Vida
c/ de Ramon Soler 2 entresol A,
08500 Vic, Osona
Telf.  93 106 42 47
invulnerables@fundacioprojecteivida.org

INVULNERABLES Manlleu

La Fundació Projecte i Vida s’uneix al programa a finals de l’any 2016. A Invulnerables Manlleu treballem per empoderar infants i joves, i les seves famílies, a fi que tothom tingui les mateixes oportunitats. Els acompanyem perquè tinguin la porta oberta a un futur millor i així cada persona pugui fer realitat el seu projecte de vida, amb igualtat d’oportunitats. Ho fem promovent el treball en xarxa, implicant-hi tots els agents, empreses, entitats, institucions i societat en general, especialment de la comarca d’Osona.

Els col·laboradors

INVULNERABLES Manresa

INVULNERABLES Manresa
Entitat coordinadora

Espai Francesc d’Assís
C/ Nou de Santa Clara, 66
08241 Manresa, Bages
Telf. 93 836 26 75
mcmarusso@fundaciolacaixa.org

INVULNERABLES Manresa

Manresa és la ciutat pilot on s’engega el programa Invulnerables amb la vocació d’involucrar-hi tots els agents del territori i treballar amb i per als col·lectius en risc d’exclusió social de la ciutat. A l’Espai Francesc d’Assís treballem posant sempre el focus en l’infant per poder fer una intervenció a escala familiar i duem a terme diferents programes i projectes per treballar amb eficàcia i ser capaços d’empoderar les famílies potenciant-ne les capacitats i habilitats. La col·laboració activa d’empreses i entitats de la ciutat ha estat i és clau per aportar solucions d’èxit i inclusives.

Els col·laboradors

INVULNERABLES El Vendrell

INVULNERABLES El Vendrell
Entitat coordinadora

CEPS Projectes Socials
C/ del Quarter, 4
43700 El Vendrell, Baix Penedès
Telf: 633348775
proinfancia@asceps.org

INVULNERABLES El Vendrell

A CEPS Projectes Socials, i a través del programa Invulnerables, treballem a tot el territori del Vendrell i ens centrem en les zones on trobem més problemàtica. Tot i que el treball dut a terme està molt focalitzat en els infants i adolescents, per dotar-los de serveis que n’atenguin les necessitats, el nostre objectiu és sempre posar la família al centre, veure-la de manera global i compartir-hi el pla de treball. Per aconseguir això intentem treballar sempre amb totes les entitats públiques i privades del territori per aconseguir fer una tasca comunitària i cobrir tant com sigui possible les necessitats de les famílies per fer-les sortir de la situació de risc i vulnerabilitat en què es troben.

Els col·laboradors

INVULNERABLES Salt

INVULNERABLES Salt
Entitat coordinadora

CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Pujada de la Mercè, 8
17004 Girona, Gironès
Telf. 972204980
caritas@caritasgirona.cat

INVULNERABLES Salt

Càritas Diocesana de Girona és l’entitat coordinadora i referent del programa Invulnerables a Salt. Treballem de manera coordinada amb una xarxa d’agents i entitats socials del territori per aconseguir tenir un impacte integral en les famílies. D’acord amb la missió de Càritas i seguint amb la línia i objectiu del programa Invulnerables, acollim les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social i les acompanyem en el procés de promoció i desenvolupament integral, posant les famílies al centre i treballant en comunitat i de forma enxarxada. L’èxit del programa és aquest treball en xarxa, tant amb altres entitats del tercer sector com amb l’empresa privada del territori.

INVULNERABLES Lleida

INVULNERABLES Lleida
Entitat coordinadora

Associació Prosec Promotora Social
Plaça Josep Solans 3-4 Baixos,
25002 Lleida, Segrià
Telf. 973 28 02 76
cproinfancia@promotorasocial.net

INVULNERABLES Lleida

Invulnerables inicia la trajectòria a Lleida a les acaballes del curs 16-17, al barri de la Mariola. Durant el curs 17-18, s’amplia a la zona nord-est de la ciutat, que engloba tres barris (Pardinyes, Balàfia i Secà de Sant Pere). L’aportació de les empreses que fins a la data s’hi han sumat ha estat cabdal en el procés, així com la de tots els professionals i agents implicats, serveis socials, centres educatius…, i també la de la coordinadora i les entitats socials que formen la xarxa. El disseny d’un pla de treball específic, un seguiment i acompanyament individualitzat, i el treball en xarxa i coordinat han estat fonamentals per tirar endavant un projecte que dona resposta a més de 110 famílies del territori, empoderant-les i oferint-los igualtat d’oportunitats respecte de la resta.

Els col·laboradors

INVULNERABLES Tortosa

INVULNERABLES Tortosa
Entitat coordinadora

Grup Esplai Blanquerna
Plaça del Mossèn Sol, 3
43500 Tortosa, Baix Ebre
Telf: 977 27 92 93
invulnerables@esplaiblanquerna.com

INVULNERABLES Tortosa

El Grup Esplai Blanquerna coordina Invulnerables a Tortosa des de finals de l’any 2016. A través del programa, atenem 52 famílies juntament amb altres prestadores de serveis i dintre del marc del Procés Comunitari de la ciutat. El programa ens ha portat a una mirada integral de la família, que hi participa d’una manera corresponsable, i a unir forces i recursos d’entitats del tercer sector i d’empreses privades, que se sumen a la lluita contra la pobresa infantil. A Esplai Blanquerna estem segurs que la unió fa la força.

Els col·laboradors

INVULNERABLES Ripoll-Sant Joan de les Abadesses

INVULNERABLES Ripoll-Sant Joan de les Abadesses
Entitat coordinadora

Fundació Privada MAP
C/ de Dalí, 6 – 8
17500 Ripoll, Ripollès
Telf. 972 70 03 84 (Serveis a la Infància de la FMAP)
centretandem@fundaciomap.com

INVULNERABLES Ripoll-Sant Joan de les Abadesses

La Fundació Privada MAP és una entitat sense ànim de lucre socialment compromesa que treballa, des del 1968, per oferir suport perquè les persones amb discapacitat i risc d’exclusió social del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats que les altres de desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. El centre Tàndem és el servei coordinador del projecte Invulnerables i es distingeix per una atenció integral a infants i joves de 0 fins a 18 anys, a les famílies respectives i a l’entorn. Al centre Tàndem cerquem trencar el “cercle viciós” de la pobresa i l’exclusió per accentuar el “cercle virtuós” de potenciar la família, les accions socioeducatives i la seva relació en xarxa amb l’entorn social local i global.

INVULNERABLES Lloret de Mar

INVULNERABLES Lloret de Mar
Entitat coordinadora

Fundació Aspronis
C/ de l’Església, 4
17310 Lloret de Mar, la Selva
Telf. 670 384 081

INVULNERABLES Lloret de Mar

Lloret de Mar és un territori amb una gran diversitat de famílies provinents de més de 130 nacionalitats diferents. L’estacionalitat de la temporada turística i la poca diversificació del treball, sumades amb la greu crisi que va patir el país, van provocar que un gran grup de famílies vulnerables es trobessin en una situació de risc d’exclusió social. A Invulnerables treballem perquè això no repercuteixi en el dia a dia dels infants i joves d’aquestes famílies, i donem eines de tot tipus perquè sigui així. Creiem que l’educació escolar i la del temps de lleure són bàsiques per garantir un procés de socialització d’èxit, raó per la qual totes dues són els pilars bàsics en què se centra la nostra intervenció i la majoria dels esforços del programa amb les famílies lloretenques i els col·laboradors del sector esmentat.

Els col·laboradors

2014-2015

El 45,6% de les famílies monoparentals es trobaven en risc d’exclusió social.

2016

Sor Lucía Caram, emprenedora i lluitadora, va proposar posar en marxa un programa per treballar per la igualtat d’oportunitats i va aconseguir un pacte per engegar-lo amb la Generalitat de Catalunya.