Inici / Blog / KSAMEU amb INVULNERABLES

KSAMEU amb INVULNERABLES

25/02/2019

KSAMEU és una proposta socioeducativa per adolescents i joves que es desenvolupa a la ciutat de Figueres des de fa 10 anys, impulsada per la Fundació sant Vicenç de Paül. KSAMEU té per objectius acollir i acompanyar adolescents ijoves en el seu itinerari personal, posant especial atenció en l’educació de la responsabilitat i el compromís a través de la metodologia del contracte, fonamentada en l’intercanvi de drets i deures, per potenciar persones preparades per formar part d’una ciutadania activa i cívica.

Des del curs 2016-2017 la Fundació sant Vicenç de Paül és l’entitat coordinadora del projecte INVULNERABLES que inclou el programa CaixaProinfància.

El projecte CaixaProinfància inclou una àmplia cartera de serveis per atendre les necessitats socioeducatives dels menors de 50 famílies de Figueres.

CaixaProinfància compte amb una proposta de treball en xarxa que ens ha propiciat una manera de treballar que ens ajuda a ser més efectius en les accions, propicia una metodologia fantàstica per atendre millor les necessitats, enfocant les accions a l’èxit.

En tant sols dos anys d’experiència hem copsat alguns èxits que ens esperonen a continuar i ampliar el treball en xarxa real.

Ha contribuït INVULNERABLES, projecte impulsat per Fundació “la Caixa” i el Futbol Club Barcelona, també ha contribuït a tornar implantar a Figueres el projecte FUTBOL NET, en que molts menors que s’estan atenent dins de Caixa Proinfància en són usuaris.

L’any 2018 vàrem organitzar una trobada amb empreses, persones i entitats per tal de donar a conèixer el projecte.  La intenció és difondre a la ciutadania en general les necessitats que tenen les famílies ateses i poder comptar amb més recursos: materials, personals i econòmics per donar resposta a les demandes i necessitats d’aquestes famílies.

INVULNERABLEs a Figueres necessita l’ajuda i el treball de molts agents  per aconseguir donar resposta i assegurar l’èxit del programa.

Darreres notícies